SØK

Transport

Buss
Som nærmeste nabo til hotellet, ligger bussknutepunktet Olavsgaard. Flybuss-Expressen går non-stop til og fra Oslo Lufthavn 2 ganger i timen. Mange av landets ekspressbusser frekventerer bussterminalen. Herfra går også kontinuerlige avganger til og fra Oslo og lokalområdet.

Flybussekspressen FB1 går fra buss-stopp utenfor ankomsthallen på Gardermoen. FB1 har avreise 07 og 37 minutter over hver time. Fra Olavsgaard til Gardermoen går bussene 05 og 35 minutter over hver time. For alle tidspunkter se Flybussekspressens hjemmeside

Se Ruter for mer informasjon om ruteopplysning lokalt.


Taxi
Det er egen taxi-holdeplass rett utenfor hotellet. Hotellet har egen fastprisavtale med Nedre Romerike Taxi for strekningen Gardermoen-Olavsgaard / Oslo Sentrum-Olavsgaard.


Tog
Nærmeste togstasjon er Lillestrøm. Det går lokalbuss mellom stasjonen og hotellet, ca 10 minutters tur.